O projektach fotograficznych

Głównym tematem większości moich projektów fotograficznych są przestrzenie publiczne i przestrzenie industrialne. To co mnie fascynuje w tych elementach kultury materialnej, to połączenie funkcjonalności i piękna, a także zaklęty w nich portret charakteru ich twórców oraz użytkowników. Zatem, mimo że na moich fotografiach rzadko pojawiają się ludzie, to oni właśnie są ich prawdziwym bohaterami.

Szczególnie interesujące wydaje mi się harmonijne połączenie sił natury i działalności człowieka, takie jak wykorzystanie naturalnej energii wody w elektrowniach lub młynach wodnych. Najciekawsze są oczywiście miejsca stare, funkcjonujące od bardzo długiego czasu, w których nawarstwiła się historia. Przy tym najlepiej aby były to obiekty nadal działające (miejsca opuszczone stosunkowo szybko zatracają swój charakter i stają się pozbawione owego namacalnego, ludzkiego wymiaru).

O autorze

Często się zdarza, że działalność profesjonalna i pasja natury artystycznej biegną równoległymi ścieżkami, co jest też przypadkiem autora prezentowanych na tych stronach zdjęć. W działalności zawodowej Jacek Stefański zajmował się głównie zastosowaniami matematyki (przez wiele lat jako naukowiec, następnie analityk inwestycyjny, a potem jako wykładowca na uczelni i doradca strategiczny firm). Jednocześnie kultywował swoją pasję fotograficzną, której w ostatnich latach poświęca coraz więcej czasu. Pomimo wykorzystywaniu technik cyfrowych pozostał przy zdjęciach czarno-białych, uważając, że obrazy kolorowe są zwykle przegadane, zaś w monochromatycznych zamiast prostego opisu mamy syntezę, a zamiast konkretnej opowieści możemy się wznieść na poziom uniwersalnej przypowieści.